Information om Fröbibban

FAQ - Här har Kerstin på Gullesbo, eldsjäl i Fröbibban, samlat all nödvändig information om 2013 års Fröbibba.

Vad är Fröbibban?

Varje höst samlas en massa fröer in av medlemmar på Allt om Trädgårds forum. Fröbibban är ett sätt att dela med sig av sitt överflöd till andra och detta sker helt tack vare ideella krafter.

Vem kan delta?

Alla medlemmar i Allt om Trädgårds forum är välkomna att skicka in sina fröer till Fröbibban och förutsättningarna att delta är enkla. Viktigt är att fröerna behandlas på så sätt att varje portion består av torra fröer samt att påsarna är korrekt namnade.

Nyhet 2012: Påsarna måste ha rätt FRÖNUMMER (som ni får av mig i samband med registreringen av ert bidrag) samt helst både vetenskapligt och svenskt namn. Nya donatorer får nytt nummer av Kerstin när ni mailat henne, medan förra årets donatorer behåller sitt nummer.

Donatorns arbetsuppgifter

  • att samla de fröer du vill dela med dig av.
  • att så snart som möjligt registrera frökällorna i angivet formulär (som läggs upp i tråd på AoT). Har du många bidrag går det att spara sina data i excel på egen dator enligt instruktioner nedan, för att registrera dem senare. Det viktigaste är att du har registrerat dig som donator så att jag inte drunknar i oväntade bidrag sista dagen.
 Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Höjd/färg
 Aconitum hemsleyanum  slingerstormhatt  ?/vinröd
 Alcea rosea  perenn stockros   200 cm/vit 
 Anemone rivularis  bäckanemon   50 cm/vit 
 Aquilegia canadensis  akleja   90 cm/röd och gul 
  • att kontrollera att PDF-en som du som donator får tillbaka från mig stämmer.
  • att rensa och portionera ut fröer i portioner du själv uppskattar att få. Förpackningen ska vara ca 4 x 4 cm, gärna engångste-filter. De ska också vara tydligt namnade så att vi lätt kan identifiera innehållet vid fördelningen. Frönummer, vetenskapligt namn och svenskt namn.
  • att fylla i önskelistor enligt de instruktioner som kommer med Frökatalogen.
  • att när jag återkommer med årets fröbehov, paketera, namna och lägga i A4-kuvert med tydligt angivet donatorsnummer skrivet på utsidan. Kuveret ska inte vara igenklistrat utan läggs i ett ytterkuvert innan de skickas till den adress jag anger i mailet ni får. 
I år fixar vi kuvert och frimärken mot att ni erlägger portoavgiften via bank eller skickar med frimärken i fröleveransen.

Registrering

Inflödet av fröer är stort och för att underlätta arbetet för mig som sköter alla förberedelserna inför fördelningen, så används registrering via nätet.
Jag skapar en PDF över sammanställningen från varje donator (som baserar sig på de listor donatorn skickat in).

För att hinna med att skapa alla filer och PDF-er är jag tacksam över att få registreringarna så snart som möjligt. Det går alltid att lägga till och dra ifrån även efter att filerna skapats.

OBSERVERA! Anledningen till att jag vill ha tidig registrering är att jag först då kan göra de föreberande åtgärderna att skapa unika dokument för var och en av donatorerna.

Ändringarna är lätta att göra bara du finns registrerad. Om du samlar in fler fröer efter registreringen går det bra att fortsätta skicka in formulär även efter att du fått din första PDF. Maila mig bara. Färre fröer än vad som finns angivet på din PDF löses också genom att ni mailar mig.
Här kan du ställa frågor och följa pågående diskussion om Fröbibban i forumet

Deadline registrering

Registreringen av fröer sker senast 30 november. Därefter färdigställs frökatalogen. Det bör ge alla en vecka till att gå igenom de andras fröer i lugn och ro.

Leverans till Fröbibban

Varje donator ansvarar för att fröerna skickas i tid före utdelningen (runt årsskiftet) samt att paketet klarar att stå emot väta. Närmare instruktioner kommer i det mail alla donatorer får i samband med leverans.

Önska fröer från Fröbibban

De som donerat fröer kommer att få möjlighet att önska före icke-donatorer. Alla PDF-er som skapas ligger som underlag för möjliga fröer att önska. Jag är den enda som kommer att ha total överblick över tillgång och efterfrågan, och fördelar fröerna utifrån det så rättvist jag bara kan.

Hur önskar man?

Alla inskickade fröer samlas i en frökatalog som läggs upp med länk på Allt om Trädgårds sajt. De skickas även ut per mail till alla donatorer tillsammans med instruktioner för hur önskandet går till.

Leverans till Fröbibban

Fröer tydligt markerade med frönummer (viktigast!), vetenskapligt namn och svenskt namn, buntade sortvis med gummiband. Alla buntar ilagda i öppet A4 kuvert med donatorsnummer påskrivet. Därefter inlagd i ytterkuvert som skyddar mot väta och friktion. Skickas sedan till angiven adress innan det datum som anges i mailet ni får i samband med ustkicket av frökatalogen.

Allmän utdelning

All utdelning sker vid samma tillfälle. Donatorernas önskemål hanteras innan de övrigas. Leverans beräknas ske under vecka 2 och 3 2013.

Frökunskap

Här finns länkar till den frösida Theseedsite. På en annan sida i samma databas finns information om sådd, fröets utseende, samt om växten och den når du via denna länk.

Ett annat tips från Inger P är att bildgoogla på växtens vetenskapligt namn + seeds.

Här finns en länk till hur samla fröer hos STA. 

NUVARANDE Information om Fröbibban
NÄSTA Fröbibban – det stora fröbytet