Att många av oss pratar med våra plantor är ett känt fenomen, men att växterna pratar tillbaka är det färre som vet. I en liten film får vi här höra dem sjunga för oss.

Växter reagerar på sin omgivning – tillgången på ljus, vatten, näring, om det blåser mm. När vi odlar en planta i en onaturlig miljö, sätter den i en kruka inomhus, så är det vi som styr skötseln, var vi placerar den, hur mycket och ofta vi vattnar den, vilken temperatur det är i rummet. Plantan svarar genom att växa, blomma eller visa att den inte trivs när den slokar.

Man har känt till att växter kan sända ut vibrationer för att tala om hur de mår. Plantagen utförde ett litet experiment där biometriska sensorer placerades på växternas blad. Sensorerna fångade upp och läste av de naturliga vibrationer som växterna sänder ut, vilka sedan kunde omvandlas till ljudvågor och formas till unika och något spöklika toner. Det blev tydligt att olika plantor har olika toner, samt att de reagerar på direkt beröring, rörelser som sker i närheten och ljusförändringar – en sorts sång kan man säga.

I Plantagen Christmas Plants Choir får vi se hur några av årets mest populära julväxter kopplas upp mot teknik som läser av bladens vibrationer för att sedan, med lite hjälp – stämma upp i en unik ‘Stilla Natt’.

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs för nybörjare

Trädgård för nybörjare!

  • Lär dig hur du får en vackrare trädgård där något alltid blommar!
  • 18 lektioner om rabatter och köksträdgård – från grunden
  • Bekämpa skadedjur och gynna nyttodjur
  • Checklistor med årstidernas allra viktigaste göromål

Boka trädgårdskursen!