Kaffesump till krukväxterna?

Jag har en makalös 30 år gammal novemberkaktus. Den har bara fått kaffesump som gödsel och ändå är den så fin. Hur är det möjligt? Innehåller verkligen kaffesump något som är bra för växterna?

Svar: Vi är nog många som häller ut kaffesump i komposten och i rabatter utan att egentligen veta hur mycket det gagnar växterna. Men visst gör den nytta! Den färska kaffebönan innehåller kolhydrater, proteiner, fetter, oljor och mineraler – och en del finns naturligtvis kvar i kaffesumpen. Dessutom ökar sumpen jordens mullhalt och gör att jorden blir mer genomsläpplig och rik på syre, vilket gynnar växternas rotutveckling.