För två år sedan satte jag lökar av kejsarkronor men det kom bara bladrosetter. Nu har bladen vissnat ner. Hur gör jag för att få kejsarkronorna att blomma?

Svar: Ibland får kejsarkronorna det lite ”för bra”. Gödsla inte varje år, odla inte i torvbaserad jord.

Ta upp lökarna och plantera om dem i ny jord och eventuellt på ny plats. Kejsarkrona trivs i kalkhaltig, grus-, och sandblandad jord, i riktigt varmt och soligt läge. Mylla ner benmjöl, kompostjord eller stenmjöl i jorden runt kejsarkronan först vart tredje vår. Ha tålamod, det kan ta 1–2 år innan de växt till sig och börjar blomma igen. Men det är det värt.