Vår ek hade konstiga knölar på grenarna i somras. Vad är det?

Svar: Knölarna kallas potatisgall och är rätt vanliga. Gallen innehåller en svampig massa med många kamrar och varje kammare innehåller en vit larv som så småningom utvecklas till gallsteklar. Det är insekter som inte gör någon nämnvärd skada på ekar.