Läker skadorna på trädet?

Vårt två år gamla träd är skadat, vad ska vi göra? Kommer det att läka av sig själv eller bör vi göra något?

Skada på träd

Svar: När en skada ser ut så här har såret redan börjat läka. Trädet kommer med tiden självt att valla över hela skadan med ny bark utan att ni behöver göra något.