Saker att göra och check-lista för trädgården i november!

Sätt igång fågelmatningen tidigt. Skaffa en foderautomat av något slag, det är mest hygieniskt. Och se till att det finns buskar och träd invid matningsplatsen så att fåglarna snabbt kan finna skydd om höken slår till.

Så här i vintermörkret minskar inomhusväxternas ämnesomsättning påtagligt och de behöver inte så mycket vatten och näring. Minska därför givorna, till hälften eller ännu ­mindre. Installera gärna växtbelysning. Mer ljus får dina växter att må ännu bättre.

Om du behöver kalka någon del av trädgården, till exempel gräsmattan eller köksväxtlandet, gör det gärna nu. Om du kalkar med puderkalk försvinner den vita kalken snabbt i höstblötan.

Innan du ställer in redskapen för vintern, gör dem rena och olja eventuellt in metalldelarna med fett. Och låt inte redskap med träskaft stå ute vintertid. Då ruttnar skaften snart.

Nyplanterade fruktträd kan vara mums för rådjur och harar. De senare kaläter gärna stammarna. Förse stammarna med gnagskydd eller täck ännu hellre hela trädet (och andra växter som djuren gillar) med någon form av skyddande nät.

Förvarar du krukor av keramik utomhus så töm dem, ställ dem upp och ner på ett upphöjt underlag och täck över dem med bubbelplast eller en presenning så att de håller sig torra. Då är risken liten att de fryser sönder.

När sista löven fallit, se till att rensa hängrännorna. Om de är fyllda med ruttnande löv inför vintern kan det bli ”stopp i systemet” och vatten kan svämma över i rännorna.

Snart är det is och snö igen. Skaffa hem sand att sanda gångarna med och se till att snöredskapen är i skick.

Ta gärna in vattenslangen. Men om den vinterförvaras utomhus, se till att tömma den på vatten. Samma sak gäller utomhusvattenposten. Stäng av vattentillförseln så att inte kranen fryser sönder.

Behöver du gallra i buskar och träd? Gör det nu. Oömma och härdiga sorter som exempelvis kornell, spirea, häggmispel, ­berberis, aronia och de flesta vanliga lövträd kan mycket väl beskäras på senhösten. Men vänta till våren med rosor samt ömtåliga och dåligt härdiga buskar och träd.

Av alla julens blommor går liljekonvaljer snabbast att driva i blom. Det tar 5–6 veckor så det är lagom att skaffa hem konvaljerötter i början av november.