Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Uppdaterad 19 september 2017

Gällande medlemsvillkor mellan Allt om Trädgård, Bonnier Tidskrifter (nedan kallad Allt om Trädgård) och den fysiska person (nedan kallad medlem) som registrerar medlemskap på Allt om Trädgård och dess webbsajt alltomtradgard.se. Observera att medlemskap inte är samma sak som prenumeration på tidningen!

Allmänt

Villkoren gäller för nyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap på Allt om Trädgård. Flera av tjänsterna och informationen på Allt om Trädgård är tillgängliga för alla besökare, men vissa tjänster som profilsida, album, forumkommentarer och faktabankskommentarer kan bara redigeras av registrerade medlemmar.

Medlemskap och hantering av personuppgifter

Det är inte tillåtet för företag att registrera medlemskap.

Medlemskap sker genom skapande av konto, där blivande medlem registrerar de uppgifter som krävs, samt godkänner dessa villkor. Observera att villkoren kan komma att ändras och att du därför med jämna mellanrum bör läsa igenom villkoren.

Vid registrering samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Bonnier för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Bonniers digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Bonnier via respektive bolags kundtjänst. För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se www.kunddata.bonnier.se.

Det är endast tillåtet att registrera ett medlemskap per fysisk person.

Medlemmens ansvar och skyldigheter

Flera tjänster som Allt om Trädgård erbjuder har ytterligare regler som medlemmen bör tillgodogöra sig innan tjänsterna används (se regler för forum).

Medlemmen ansvarar för att tjänsterna inte utnyttjas i syfte att sprida information om eller länka till andra hemsidor som är olagliga, anses stötande eller rasistiska. Det är inte heller tillåtet att med kommersiellt intresse sprida information eller länka till extern hemsida (gäller ej oberoende tips).

Inloggningsuppgifter ska behandlas som en värdehandling och medlemmen förbinder sig att skydda sina inloggningsuppgifter så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna.

Medlemmen förbinder sig till att enbart använda sig av eget bild- och textmaterial, samt att respektera Upphovsskyddslagen. Det är inte heller tillåtet att publicera tredje persons kontakt- och personuppgifter utan dennes medgivande.

Medlemmen förbinder sig till att allt material som denne publicerar via diskussionsforum och faktabank visas öppet och är tillgänglig för alla besökare på Allt om Trädgård. Att material som publicerats av medlem även kan komma att användas i sammanhang för att informera om eller marknadsföra hemsidan internt eller externt. Ingen ersättning utgår till medlem. Allt om Trädgård har heller ingen skyldighet att upplysa medlem om när material om hemsidan används. Om en medlems material är intressant för att användas i andra sammanhang, t ex en högupplöst originalbild till en artikel i tryckt tidning, kommer medlemmen kontaktas och erbjudas skälig ersättning.

Medlemmen ansvarar själv för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Det görs genom redigering av e-postadress på profilsidan. En uppdatering där går även automatiskt igenom för nyhetsbrevet, om medlemmen prenumererar på ett sådant.

Allt om Trädgårds ansvar och begränsningar

Allt om Trädgård kan inte garantera för eller ta ansvar för innehåll som publiceras av medlemmar genom de olika tjänsterna. Allt om Trädgård förbinder sig inte heller till att i förhand granska innehåll som publiceras av medlemmar.

Allt om Trädgård kan utan varsel stänga av en tjänst för underhåll. Allt om Trädgård ansvarar inte för lagring av medlemsmaterial eller för att förse medlem med material som försvunnit, när en tjänst inaktiveras. Allt om Trädgård kan inte heller hållas ansvarig för obehörigt intrång eller förvanskning av material på de tjänster som tillhandahålls.

I skälig omfattning och rimlig tid ska Allt om Trädgård bistå medlem med support gällande medlemskonto och tjänster, om medlemmen vänt sig med frågor via support@aot.bonnier.se. Supporten kommer att ske via e-post. (Vill du säga upp din prenumeration på tidningen hänvisar vi till vår Kundservice.)

Allt om Trädgård äger rätten att utan varsel avlägsna material som strider mot dessa villkor. Även en medlem kan bli avstängd och kontot avlägsnas omedelbart och utan varsel, om medlemsvillkoren brutits.

Uppsägning av medlemskap
(OBS! Gäller ej prenumeration)

Medlemskapet gäller tillsvidare.

Som medlem kan uppsägning av konto göras genom att skicka en epost till support@aot.bonnier.se. Medlemmen ska för snabbast hantering ange sitt användarnamn och vilken e-postadress som är kopplad till kontot. En avregistrering och bekräftelse sker så snart som supporten hinner behandla ärendet om uppsägning. Vill du säga upp din prenumeration på tidningen hänvisar vi till vår Kundservice.

Vid uppsägning raderas medlemmens konto med personuppgifter, samt album kopplade till kontot. Material som medlemmen publicerat i tjänster som forum och faktabank kommer fortfarande vara tillgängliga för alla, men utan det användarnamn som var kopplad till medlemmens konto. Allt om Trädgård raderar inte material i forum och faktabank som inte strider mot medlemsvillkor. Medlemmen äger inte rätten att kräva att Allt om Trädgård ska radera material i forum eller faktabank. Det står medlemmen fritt att redigera sina foruminlägg och faktabanksinlägg innan uppsägning. Observera att det inte går att redigera foruminlägg och faktabanksinlägg publicerade innan november 2012.

Cookies

Läs mer om hur vi hanterar cookies på minacookies.se.

Nyhetsbrev

Som prenumerant av Allt om Trädgårds nyhetsbrev godkänner medlemmen att Bonnier Tidskrifter har rätten att skicka nyhetsbrev till den e-postadress medlemmen registrerat vid beställning av prenumeration.

Medlemmen ansvarar själv för att hålla sin e-postadress för prenumeration av nyhetsbrevet uppdaterad. Det sker genom att redigera sin profilsida.

Avregistrering av nyhetsbrev görs direkt via en länk i nyhetsbrevet