Mögel på jorden?

Det är stora vita cirklar på min nya planteringsjord i växthuset. Är det mögel? Varför blir det så?

Svar: Det är antagligen torvmögel. Svampen utvecklas på torvbaserad planteringsjord som lagrats länge eller på fel sätt, till exempel för fuktigt i skadade påsar. Jord är en färskvara och ska inte lagras för länge.

Det kan också bero på gödsel som inte myllats ner ordentligt i översta jordlagret. På exempelvis hönsgödsel bildas det lätt luddigt mögel. Blanda alltid ner gödslet i jordens ytlager. Mögelsvamparna gynnas också om det är för mörkt, blött och kallt i växthuset.

Möglet är inte farligt och kommer att försvinna så fort jorden får mer luft. Du kan fortfarande använda jorden som utfyllnad i en rabatt eller blanda ner den i komposten. Men använd gärna ny fräsch såjord när du nyplanterar, för att undvika andra svampar och sjukdomar.