När på året flyttar man rosenbuskar utan att de skadas?

Svar: Är det tuffa vintrar där du bor så flytta rosorna på våren, så snart tjälen gått ur marken och jorden torkat upp en smula (april–maj).Bor du i mellersta–södra Sverige är oktober en bra månad att plantera om rosorna.

Plantera i ny fräsch rosjord. Rosorna sätts ner djupt så att förädlingstället (okuleringsstället) hamnar 8–10 cm under jorden. Detta för att undvika rotskott från ympstammen.

 

NUVARANDE När flyttas rosenbuskar?
NÄSTA Hur får jag bort myrboet?