Häggen har blivit jättestor och behöver beskäras. När på året är det lämpligast att beskära häggen?

Svar: Förutsatt att du har en ”vanlig” hägg, Prunus padus, blodhägg, eller ”pelarhägg” Prunus padus ’Erecta’ så beskär du den tidigt på våren, från slutet av februari till och med sista veckan i mars.

Hägg kan växa som ett flerstammigt buskträd eller som ett träd med genomgående stam, bra att veta om du radikalt vill ändra form och storlek på häggen. Alla andra träd och buskar i Prunussläktet beskärs bäst under sensommaren, när risken för blödning är över.

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!