’Clementine Series’ är en helt ny generation aklejor med ett lågt, kompakt växtsätt och mycket rik blomning. 

Akleja Aquilegia ’Clementine White’.

Till skillnad från andra aklejor har de blommorna vända uppåt, en egenskap som växtförädlarna länge strävat efter att få fram.

Blommorna är fyllda eller halvfyllda och sitter på stänglar högt över bladverket och finns i sex olika färger. Höjd cirka 45 centimeter. Kan odlas i stora delar av landet.

Finns på postorder hos: www.bluesage.se