Har du öppen jord i grönsakslandet, exempelvis efter tidig potatis, passa på att förbättra din jord genom att så en gröngödslingsgröda.

Gröngödslingsväxterna får växa under resten av säsongen och sent på hösten slår eller klipper man av dem och myllar ner blad, stjälkar och rötter i jorden.

Kvävefixerande gröngödselväxter som alexandrinerklöver, blålupin och perserklöver berikar jorden med det viktiga näringsämnet kväve. Honungsört, havre, rajgräs och tagetes ger inte så mycket näring, men förbättrar jorden genom att mullhalten ökar och mikrolivet blir rikare.