Odla i svår slänt

TRÄDGÅRDSARKITEKTEN: Joen och Linda bor på en tomt som mest består av svårodlad slänt. Hur ska de gå till väga när terrassering är för dyrt? Trädgårdsarkitekten ger sina bästa odlingstips.

Linda:
Vi bor i ett nybyggt hus på en kulle. Tomten består av en stor nyanlagd slänt. Vi vill gärna odla mycket. Helst grönsaker, bär och frukt. Men den enda plana ytan är en smal gräsremsa på husets solsida. Terrassering är för dyrt.

Trädgårdsarkitekten:
Vad bra att ni har mycket odlarenergi, för det är inte helt lätt att jobba i slänt. Men utgångsläget är ändå rätt bra. Slänten är nygjord och är då ogräsfri med ett bra växtjordslager.

Gräv ett litet stigsystem som ser ut som korset på en flagga. Det delar in slänten i fyra delar och gör att ni kommer åt att sköta allt ni planterar. Stigen som går uppför slänten sätts med stigstenar av natursten. Gräv in stenarna med flata sidan uppåt på lagom avstånd så att det blir som en trappa.

Linda:
Ska vi gräva in trädgårdslanden i slänten?

Trädgårdsarkitekten:
Nej. Snickra ihop eller köp bottenlösa lådor. Där kan ni odla grönsaker och blommor. Bredden bör inte vara större än 120 centimeter, annars når man inte in till mitten. En finess är att göra nederkanten något högre än den övre, så att jorden i lådan planas ut.

Lådorna är praktiska eftersom de är lätta att arbeta i, vattnet hålls kvar bättre och ogräset hålls utanför. Varva lådorna med planteringar av bärbuskar och träd och rama in dem med kantbrädor som ni sätter i marken. Fyll på med barkmull innanför, för att hålla gräs borta.

Linda:
Smart! Hur placerar vi lådor, buskar och träd i relation till varandra? Vad gör vi med marken mellan lådorna?

Trädgårdsarkitekten:
Tänk på växtens höjd så att ni sätter lägre växter framför högre från solsidan räknat. Annars är det bara att plantera efter smak. Mellan lådorna kan ni antingen så äng eller lägga täckbark. Om det är mycket brant blir det sådd eftersom barken inte ligger kvar.

Linda:
Tomten försvinner ur sikte när man är inomhus. Vi vill njuta av växtlighet inifrån huset också. Går det?

Trädgårdsarkitekten:
För att höja upp trädgården kan ni välja ett storvuxet träd, förslagsvis ett bigarråträd, och placera det så att det inte skuggar för mycket. När ni planterar, gräv gropen djupt in i slänten så att en liten jordvall bildas på nedre sidan. Det hjälper till att hålla vattnet kvar kring växten. Det behöver också stagas upp med rejäla störar för att hålla sig på plats.

Linda
:
Hur tycker du att vi ska göra med den plana gräsytan och avslutet på trädgården?

Trädgårdsarkitekten:
Avgränsa gräsytan mot slänten med en låg häck. Då bildas ett ”lekrum” intill terrassen.  En kryddträdgård passar fint vid ena sidan.  Och plantera en hög häck vid tomtgränsen som vindskydd.

Trädgårdsarkitekten

Karin Janrik

Karin Janrik är trädgårdsarkitekt och svarar på läsarnas frågor i Allt om Trädgård. Vill du komma i kontakt med Karin, skriv till:

Trädgårdsarkitekten,
Allt om Trädgård,
105 44 Stockholm

eller mejla till:tradgardsarkitekten@aot.bonnier.se

Skicka gärna med en enkel planskiss och/eller ett fotografi.