Antalet dagfjärilsarter i södra Sverige har minskat med nästan hälften de senaste 100 åren, enligt studier vid Lunds universitet. 

Det beror bland annat på att det finns färre blommor på de hårdgödslade jordbruksmarkerna, och att gamla ängsmarker försvunnit. Du kan hjälpa naturen genom att plantera fler inhemska växter som fjärilarna behöver, som till exempel timjan, kungsmynta (oregano), väddklint, tjärblomster och åkervädd.