Varför växer rododendronbuskarna utåt?

Vi har tre ganska gamla rododendronbuskar utefter väggen mot norrsidan. De är nu alldeles kala på baksidan mot väggen  och lägger sig utåt på gräsmattan. Varför växer de så? Hur får vi dem tätare på sidan mot väggen? Är det torkan invid väggen som gör att de lutar utåt? Vi får vattna dem ofta, takutsprånget gör att det är torrt.

Kan vi klippa av de grenar som ligger ut på gräsmattan? Som det är nu är det svårt att klippa gräsmattan. När klipper vi lämpligast i så fall?

Svar: Anledningen till att de växer ut på gräsmattan är att det är för mörkt mot väggen. De strävar så sakteliga mot ljuset. Torkan spelar ingen roll för växtsättet på så sätt.

Ni kan beskära grenarna utan problem. Men även nya skott kommer att växa ut mot ljuset, d v s från väggen. Beskärningen kan ni göra nu eller till hösten. Fast vänta till efter blomningen om ni gör det nu i vår. Enda sättet att få buskarna täta runt om är att flytta ut dem ett par meter från väggen, så att ljuset kommer åt från alla sidor. Rododendron är lätta att flytta och även det kan ni göra nu, men ännu hellre till hösten, så att de får blomma ifred till i vår.