Så här beskär du ditt fruktträd. Äppelträd, plommon, körsbär, päron och andra träd behöver beskäras av olika orsaker. Men hur gör man rent praktiskt? Se här när en certifierad fruktträdsbeskäraren Tove Madsen visar oss hur genom OdlingsTV.

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!