Jag ska höja rabatten med 20 centimeter jord. Kan jag bara fylla på med ny jord upp runt pionen eller måste jag gräva upp och plantera om den?

Svar: Pioner ska stå grunt. Därför måste du dessvärre gräva upp och plantera om den, och det kan du göra i september–oktober. Plantera pionen så att de översta knopparna på pionknölen täcks av ca 5 centimeter lucker jord, absolut inte djupare.