Vi har en stor tall som stått fin tills för något år sedan då några grenar blåste av. Nu har stora delar av toppen vissnat helt. Kan tallen återhämta sig eller ska vi låta såga ner den och i så fall när?

Svar: Tallen kommer inte att hämta sig. Februari är en perfekt tidpunkt att såga ned trädet, då är tjälen fortfarande i jorden och marken tar inte skada av tunga grenar som dråsar i backen. Trädfällare och arborister brukar också ha mer tid så här års.