Röd flagnande bark på äppelträdet?

Vi har ett äppelträd som har fått rödaktig stam, det ser ut som om det har fått färg på sig, och barken flagnar på vissa ställen. Några av de större grenarna har dött. Vad kan ha hänt, måste vi såga ner träden?

Svar: Ditt äppelträd har troligen angripits av fruktträdskräfta, en svampsjukdom som gynnas och sprids i fuktigt väder. Träden angrips lättare när det finns sår på frostskadade eller beskurna grenar. Hela grenar dör eller så bildas insjunkna skrov­liga partier på grenar och stammen. Trädet försöker självläka och övervalla skadan med ny ved, det gör att kräftsåren får bulliga, svulstiga kanter.

Skär bort döda och angripna grenar på sommaren, när vädret är torrt och soligt. Då är risken liten att smittan sprids. Kvävegödsla aldrig trädet under sensommar till höst. Skulle hela trädet vara svårt skadat av fruktträdskräfta får du ta bort det.