Små trädgårdar – proffsens råd

Små trädgårdar kan vara en tillgång. Det är mindre skötsel och det går lättare att skapa rumslighet. Det svåra är att begränsa sig, speciellt vad gäller växtval. Här är tre experters bästa råd kring små trädgårdar.

Tommy Nordström, landskapsarkitekt med egen liten renässansinspirerad trädgård.

 

Tommy Nordström

Tommy Nordström.

”Skapa starka rum.”

– Studera solförhållanden, var man bäst rör sig genom trädgården, bästa odlingsplats, närkontakt med bostaden och annat som hör samman med funktionen när du gör planen för trädgården.
Att skapa starka rum är en viktig uppgift. Trädgården bör ha en stomme av likartade väggar – plus en uppbyggnad därinnanför som ger trädgården en fast form. Det ger både lä och trygghetskänsla och dessutom bidrar rumsligheten med variation och överraskningar. Renässansens hemliga trädgårdar hade ofta fyra muromgärdade väggar, ibland täckta av klätterväxter. Dessa starka rum skapade ett väldigt fint klimat för trädgården.

Bra materialval på gångar och uteplatser betyder mycket för trädgårdens skönhet – natursten är alltid att föredra. Och vatten i någon form bör man ha. Det skänker liv och rörelse, även ett ¬litet fågelbad tillför stora värden.

Caroline Larsson, landskapsarkitekt och nybliven ägare till en liten radhusträdgård.

 

Caroline Larsson

Caroline Larsson

”Välj växter som jobbar för dig.”

– Bygg upp trädgården kring en enkel och tydlig form. Naturlika former med slingrande gångar som är vackra i stora trädgårdar känns bara konstiga i en liten. Det behöver inte innebära att allt blir fyrkantigt, exempelvis är cirkeln en bra, samlande form för den lilla ytan. Sedan kan man göra snitt in i den för planteringar eller en liten vattenränna.

Viktigt i den lilla trädgården är också att alla växterna jobbar för en. Var lite skoningslös mot växter som bara utgör fyllnadsgrönska. På den lilla ytan behöver alla växter vara vackra och ha något att ge – helst under mer än en säsong av året.

Välj inte bort träden. Även små trädgårdar behöver höjd och volym för att inte bli platta och tråkiga. Och både människor och många perenner behöver vandrande skugga för att må bra.

Nils Andersen, växtexpert och delägare i grossistplantskolan Splendor plant.

 

Nils Andersen

Nils Andersen

”Bygg en stomme av träd och häckar.”

– Träd som blir lagom stora är prydnadsapel, olika rönnar, silverpäron, guldregn, bergkörsbär, hagtorn och häggmispel. Dessutom finns träd som håller sin klotform, som klotrobinia, klotkörsbär och klotlönn. Starkväxande träd som tål formbeskärning är också bra – som avenbok och bok.

Häckarna måste också tåla beskärning, och då har vi avenbok och bok igen, men också idegran, måbär, liguster, naverlönn och, för södra Sverige, lagerhägg.

Med sådana växter får man en fin stomme, där man kan skapa kontrast med något mera friväxande, som flerstammig häggmispel, körsbärsbenved, vingad benved, sylhagtorn, japanska lönnar eller blomsterkornell. Lägg till perenner och prydnadsgräs, så har du en fin trädgård.

Mer att läsa om små trädgårdar

 

Små trädgårdar – 10 gyllene regler för den lilla trädgården

Personliga radhusträdgårdar av Christel Kvant (Prisma 2009)
Nya trädgårdens rum av Christel Kvant (Prisma 2008)

Mer om små trädgårdar i stor special i Allt om Trädgård nr 1/10.