Återblommande (remonterande) rabatt- och buskrosor blommar mycket rikare på sensommaren och hösten om de beskärs efter första blomningen.

Beskärs det överblommade så kommer nya skott och knoppar under säsongen.

Skär inte bara bort blomresterna utan också en god bit av grenen. 3–4 blad från blomman och neråt brukar bara lagom. Lägg snittet just ovanför en utåtriktad bladknopp. Det brukar växa fram ett par kraftiga skott som resultat av beskärningen och på dem kommer det nya blommor efter någon månad.

Mer om beskärning här:

JAS – beskärning

Beskära barrväxter

Beskära vinranka

Beskära bärbuskar

Klippa häckar

Gå en trädgårdskurs på nätet!
Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!