Skadedjur och växtsjukdomar
Vad är buxbomsjukan, hur ser den ut och finns bot?