Växter
Montbretia (Crocosmia) är en eldig blomsterlök som är svår att motstå!