Bygg och fixa
Fläta växtstöd och staket av återvunna pinnar och grenar!
Trädgårdsskötsel
Växtstöd behövs för rosor, bärbuskar och andra plantor