Växter
Silverpäron kallas ibland för Nordens olivträd