Buskar och träd
Silverpäron kallas ibland för Nordens olivträd