Formklippta växter, fristående eller planterade som häckar, klipps normalt i juli – augusti.  Men om de vuxit kraftigt och du vill hålla dem i extra fint trim kan du ge dem en lätt klippning just nu när de nya skotten (årsskotten) hunnit en bit på väg. Det gäller bland annat buxbom, liguster och idegran. Tänk på att hålla redskapen vassa. Slöa redskap ger orena ”tufsiga” snitt och kan orsaka bruna fläckar i den grönskande bladmassan.