Vad växer i toppen på sockertoppsgranen?

I toppen av vår fina täta sockertoppsgran har det vuxit ut vanliga grangrenar, som blir större och större. Vad händer?

Svar: Det som har hänt med ditt träd är inte helt ovanligt på äldre sockertoppsgranar. Din sockertoppsgran Picea glauca ’Conica’ är en mutant och ibland återgår den till sin ursprungsform som är vitgran, Picea glauca. Det har helt enkelt vuxit ut en vitgran.

Ta så snabbt som möjligt bort vitgranen, om du vill behålla formen på din sockertopp. Det går bra när som helst på säsongen. Såga nära stammen, utanför grenkragen.

TEXT: Eva Rönnblom