Vad är tung jord?

Vad menas med att växten inte trivs i ”tung jord”?

Svar: Det betyder att växten inte bör odlas i lerjord, så kallad tung jord, till skillnad från till exempel sandjordar, som oftast refereras till som lätta jordar.

Tunga eller styva lerjordar är kompakta och inte så genomsläppliga (väldränerade) som lätta sandjordar. Det går att bearbeta tunga jordar, genom att arbeta in kompost och organiskt material.